Turisme sostenible.

Aquests dies ha sigut notícia la demanda de més freqüències de bus per part del sector hoteler al Govern Balear, això respon a dues problemàtiques referides al motor econòmic de les Illes Balears, i per tant de Sóller; el Turisme sostenible i la manca de vivenda.

A Seny i Sentit fem nostres les paraules d’en Sebastià Aguiló, president del partit i cap de l’àrea de Turisme i Promoció Econòmica a l’Ajuntament de Sóller; el medi ambient ja no és una assignatura opcional, és obligatòria. I per això apostem per aquest model i seguim fent feina en aquesta línia, fidelitzant-nos en un model format per tres conceptes essencials i inseparables, Promoció, Turisme i Medi Ambient, com a parts d’una mateixa cosa.

És primordial entendre la sostenibilitat com a base per a la promoció i el turisme, ja no sols per a ser justos amb el nostre medi natural, patrimonial i tradicional, sinó també per ser-ho amb els residents i visitants. L’atractiu que té la nostra comarca, i més concretament Sóller, és precisament això, l’entorn i el patrimoni històric i tradicional, i la seva cura és la sostenibilitat. Per això ens pareix tan encertada la petició de freqüències nocturnes del transport públic. Perquè les freqüències dels busos no han d’estar pensades sols per als visitants, sinó també per els ciutadans, per facilitar la seva mobilitat, augmentar les possibilitats laborals i reduir la problemàtica afegida que suposa la falta de vivenda per al mercat laboral, alhora que es redueix la circulació de cotxes a la Serra i als nostres carrers. Cert que s’ha treballat per millorar la qualitat del transport públic, però encara falta molt per fer, i insistim, és clau també tenir un transport públic que doni servei als treballadors i el mercat laboral, treballant així per a la sostenibilitat.

Manca de vivenda.

Fa uns anys, la problemàtica per trobar vivenda es centrava a la temporada estiuenca, venien treballadors de fora i es col·lapsava el mercat immobiliari de lloguer durant els mesos d’estiu. Ara el problema ja no respon a la temporalitat, ara ja és pràcticament impossible trobar lloguers durant tot l’any i a tota l’illa. Molt es parla de la construcció de vivenda protegida, cosa que limita molt als municipis, començant per Sóller que, parlant des de la demagògia, sembla que a cada cantó tenim solars per cedir al Govern per a la construcció de vivendes; en canvi no es posa damunt la taula la incapacitat que té el Govern per a gestionar el problema d’una manera eficaç i sostenible. Des de les altes institucions Balears es limiten a traslladar el problema i la responsabilitat als ajuntaments. No es parla mai de la rehabilitació i/o transformació de cases grans, desaprofitades, que es podrien dividir horitzontalment aconseguint una o dues vivendes extra, malgrat fos per a l’aprofitament de les famílies propietàries dels immobles, per exemple. La divisió horitzontal, sempre complint uns paràmetres adequats, donaria utilitat a grans edificacions que ara només tenen sortida al mercat estranger, i que després es converteixen en hotelets camuflats que escapen a tota legislació. Tampoc es posa damunt la taula cap tipus de negociació per treure al mercat les vivendes buides o lluitar contra el lloguer vacacional il·legal. Sembla que al Govern només el mou la nova construcció i no tant disposar i aprofitar les edificacions ja construïdes i buides, serà que en treu menys benefici. Des de Seny i Sentit creiem que part de la solució passa per que els propietaris de vivenda buida tinguin més benefici posant la seva vivenda al mercat de lloguer que tenint-la buida,  i això es podria aconseguir amb les garanties que pot oferir el Govern Balear. A banda d’endurir les sancions als lloguers vacacionals il·legals, tractem de que els propietaris en general trobin gratificant el lloguer de llarga estància enlloc de mantenir la vivenda tancada.

Tots coneixem la problemàtica derivada del nostre principal motor econòmic però pocs volen treballar les solucions, que són òbvies, pocs volen aplicar el Seny i oferir sortides lògiques i beneficioses per als ciutadans i per la sostenibilitat.

A Seny i Sentit seguim oferint solucions i treballant per trobar camins per sortir dels laberints que afecten als nostres veïns, sabem com fer-ho i ho seguirem fent.

Afíliat al nostre equip

Si t’agrada la política, sents interès per participar en ella, t’animem/convidem a unir-te a SENY I SENTIT, perquè aportis les teves idees i formis part del nostre projecte polític.

més info