Aquests dies, des de Seny i Sentit, hem volgut transmetre la nostra profunda preocupació en varis assumptes que estan passant des del començament de legislatura, fa ja vuit mesos. Entenem que els inicis de legislatura sempre són complicats, i sobretot quan hi ha canvi de color polític a les diverses administracions supramunicipals, com ha estat el cas del Consell de Mallorca i del Govern Balear.

Precisament aquests canvis van influir de forma molt important a l’hora de realitzar pactes de govern a diversos municipis de les Illes. Es conegut i notori que Sóller va ser uns d’aquest casos.

Des de Seny i Sentit reconeixem obertament, i així ho vam explicar en el seu moment, que des de el principi de les negociacions amb el Partit Popular, el fet de que confluís el color polític a les entitats supramunicipals i al nostre municipi, va ser uns dels motius més importants per formar l’actual pacte de Govern.

Precisament aquest és un dels principals motiu de preocupació. Estem molt inquiets i preocupats per la falta de fluïdesa a l’hora de concretar projectes d’extrema importància pel poble de Sóller i pels Sollerics. A Seny i Sentit tenim clar que no podem governar a cops de possibles subvencions, l’experiència d’altres vegades ens ha ensenyat que és una manera molt complicada de fer feina i de posar nous projectes en funcionament. Entenem que és el sistema en el que es poden aconseguir més recursos i finançament, però també necessitem altres vies.

A Sóller tenim problemes molt importants i ja històrics, que només es poden solucionar amb la intervenció del Consell o del Govern per motius competencials; posarem uns quants exemples:

  • Necessitem una actuació urgent a la zona de la carretera del desviament, integrant les bicicletes de manera segura, garantint la màxima seguretat per la gent que necessita transitar a peu o en cadira de rodes, sense tenir que jugar-se la vida, i garantir el poder creuar la carretera  a varis trams de forma segura.
  • Necessitem racionalitzar el col·lapse circulatori existent actualment al desviament (Ma-11), prohibint l’estacionament i oferint aparcaments dissuasius al voltants, intervencions que només pot autoritzar el Consell.
  • Necessitem optimitzar l’estació del TIB per evitar el recorregut pel carrer Cetre i la Plaça Amèrica. Facilitar un solar a la carretera del desviament per tal de que el Govern pugui adequar una vertadera estació de busos en relació a la necessitat que té Sóller d’aquest servei, amb banys, panells informatius, seguretat, il·luminació adient, confort, ect.
  • Necessitem respostes a la proposta que hem fet de modificació alternativa a les que consten a la reserva territorial dels estacionaments modals (Ma-11). A dia d’avui no consten al pla de millora de la mobilitat viària i foment del transport públic mitjançant estacionaments Intermodals.
  • Necessitem que es compleixi el principi d’acord entre l’Ajuntament i el Consell per reconvertir en vies municipals la Ma-2111 i la Ma-2123 i, en contrapartida, el Consell dotarà de d’estacionament el tram de les set cases.

En resum, el temps passa molt aviat i necessitem respostes i solucions immediates. És per això que aquesta setmana hem sol·licitat al batle que faci totes les gestions oportunes amb els membres del seu partit que puguin tenir competències i, al mateix temps, com a socis de Govern Municipal, hem sol·licitat una reunió amb la Presidenta del Govern Balear per poder-li transmetre les nostres preocupacions i inquietuds de tot l’exposat això com d’alguns temes d’àmbit de Govern local, dels quals en parlarem en una altra ocasió.

Seny i Sentit.

Afíliat al nostre equip

Si t’agrada la política, sents interès per participar en ella, t’animem/convidem a unir-te a SENY I SENTIT, perquè aportis les teves idees i formis part del nostre projecte polític.

més info