Aquests dies hem tornat a tenir sobre la taula, un cop més, la problemàtica existent amb la carretera del desviament a través d’un vídeo publicat per una sollerica amb mobilitat reduïda. La protagonista del video posa de manifest la dificultat i perillositat de transitar amb cadira de rodes, com és en el seu cas, per la citada via.

No és cap novetat que l’Ma11 és una via del tot deixada per l’administració tutelar, que és el Consell Insular de Mallorca, especialment en el tram que discorre des del Monument fins a la rotonda de Ca’n Repic.

Des de l’àrea de Mobilitat del Ajuntament de Sóller, gestionada pel nostre company, Pep Porcel, ja fa mesos que s’hi està fent feina; el regidor s’ha marcat com a una prioritat en la gestió municipal aplicar totes les mesures necessàries orientades en la millora de l’eficiència, la sostenibilitat i la seguretat d’aquest tram de carretera, per tal de possibilitar i garantir als usuaris el dret universal a la mobilitat i, amb aquesta finalitat, s’ha adreçat la petició a l’administració corresponent, amb els següents punts:

* Facilitar que el mode d’anar a peu sigui segur.

Aquesta via disposa de dos carrils per a cada un dels sentits de la circulació i d’un voral a cada costat, no existeix un espai específic per a la circulació a peu i els passos per travessar la via són mínims i molt allunyats l’un del següent. La inviabilitat es veu agreujada pel mal ús que se li dona als vorals.

* Facilitar la integració de la bicicleta en el trànsit rodat de la zona.

Efectivament existeix un carril bici entre dues de les tres rotondes d’aquest tram de via, construït sobre un dels dos vorals, actualment està del tot ocupat per a cotxes indegudament estacionats, fent impossible l’ús pel que va ser ideat. Necessitem i volem un carril bici ben integrat que ens permeti una mobilitat sana i segura pels nostres carrers i vies així com també necessitem un pas per a vianants.

* Optimitzar l’accés dels usuaris que van a peu a casa seva o a qualsevol altre lloc i han de travessar l’Ma11.

Com hem explicat abans, els passos de zebra són pocs i estan allunyats entre si i a aquesta dificultat hi hem de sumar l’escassa o nul·la il·luminació de la via.

* Optimitzar l’accés a peu a l’actual aturada del TiB del carrer Cetre i de l’Ma11 a l’altura del mateix carrer. L’usuari té dret a arribar a les aturades del bus amb seguretat.

* Racionalitzar en general tota la via per evitar l’actual col·lapse, prohibint l’estacionament de vehicles en el tram en qüestió.

De fet no es pot aparcar als vorals però la deixadesa de la via per part del CIM fa que la permisivitat provoqui el col·lapse i afegeixi perillositat a la ja malaurada via.

Malgrat sigui una via comarcal, la carretera del desviament s’ha convertit en una via urbana, recordem que la proximitat del poliesportiu de Son Angelats provoca que hi hagi més afluència d’usuaris a peu, així que Sóller necessita que aquesta via sigui prou transitable i segura per a tots els seus usuaris; a més, volem un model de convivència més sostenible i per aconseguir-ho necessitem que les nostres vies estiguin adequades per aquest fi.

Per altra banda sabem que disposem d’una eina que ens permet l’alternativa de crear aparcaments dissuasoris dins els tram de la via que ens afecta i és El Pla de millora de la Mobilitat Viària i foment del Transport públic mitjançant Estacionaments d’Intercanvi Modal, aquesta eina requereix de l’implicació de les institucions públiques i també del sector turístic però indubtablement forma part de la solució per aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Aquest pla contempla infraestructures de regulació de la mobilitat mitjançant estacionaments d’intercanvi modal com a instruments de planificació, interconnexió i regulació per a la seva implantació ordenada a tota l’illa de Mallorca, al efectes de reduir l’impacte i molèsties que generen les congestions, i en el cas del nostre municipi, els continus col·lapses de trànsit.

Aquestes peticions de les que hem parlat van ser adreçades fa uns mesos i estem a l’espera de respostes, perquè pot semblar que és un problema puntual o estacional però els sollerics sabem que no és així, que actualment s’estén al llarg de l’any.

Des de Seny i Sentit, i amb la força que ens heu donat per governar, volem recordar que un dels motius principals del nostre pacte amb el Partit Popular, és el compromís que van adquirir amb nosaltres per a intercedir en les institucions supramunicipals dirigides per els seus companys de partit, per ajudar al poble de Sóller en els temes que els competen, així esperem celeritat, pel bé de Sóller i de tots els sollerics.

Afíliat al nostre equip

Si t’agrada la política, sents interès per participar en ella, t’animem/convidem a unir-te a SENY I SENTIT, perquè aportis les teves idees i formis part del nostre projecte polític.

més info