Aquesta setmana s’ha celebrat Ple Ordinari a l’Ajuntament de Sóller i entre vàries mocions presentades pels diferents grups municipals es trobava la presentada per el nostre company i Regidor no Adscrit, Sebastià Aguiló, en vers a la pacificació del carrer Jaume Torrens que, com sabeu i perquè se n’ha parlat molt, està en vies de perdre la seva condició efectiva de carrer peatonal.

Ha sigut una moció atrevida en tots els sentits; amb ella, el nostre company, cercava donar resposta i recolzament als comerciants i veïns de Jaume Torrens, que venen demanant una solució des de fa més de sis mesos, data on es va concedir la llicència d’obra d’un edifici plurifamiliar amb façana al carrer Marina i entrada a l’aparcament per el carrer Jaume Torrens. I ho feia des de la responsabilitat com a regidor del consistori, on els ciutadans dipositen la seva confiança, amb el propòsit de treballar pel poble de Sóller en general, cercar solucions als conflictes que poden presentar-se als comerciants i restauradors i amb la responsabilitat que té en vers de l’imatge que oferim als nostres visitants.

Ja fa uns anys que es ve parlant de l’Agenda 2030 i que es presenten tota classe de mocions per encaminar-nos, els ajuntaments i ciutats de tot Europa, a cumplir-ne els objectius i precisament, acabar amb un carrer peatonal i alhora comercial, atenta directament contra dos d’aquests objectius, l’11, que parla de convertir els nuclis urbans en llocs més amables on fer-hi vida i reduïr-ne la contaminació i l’objectiu 9, que parla de potenciar la petita i mitjana empresa.

Alguns han acusat al Regidor no Adscrit d’oportunista, populista i d’aprofitar els fets per iniciar campanya, aquesta ens sembla una actitud molt infantil, si cada vegada que un regidor cerca el bé comú o resoldre conflictes se l’ha d’acusar de fer campanya, està el consistori ben arreglat, o pot ser no, noltros això ho veiem com a feina, que és per el que pagam entre tots a tots els regidors, perquè facin feina, perquè cerquin solucions i resolguin conflictes. Hem de començar a diferenciar conceptes i dir les coses pel seu nom encara que no ens agradi admetre les actuacions o la feina dels altres.

La moció, en contra del que també s’ha dit, no cerca aturar les obres, el que es demana és la revisió de la llicència atorgada i mirar de trobar un concens entre les parts afectades i si així procedeix, rectificar el PGOU per subsanar l’errada existent i qualificar el carrer  Jaume Torrens com a peatonal, que és com el coneixem i com se n’ha fet ús durant tots aquests anys.

Finalment la moció ha sigut aprovada amb els vots a favor de tots els grups de l’oposició i del propi Sebastià, malgrat el Pi i el PP en bloc hagin votat en contra.

La nostra reflexió és, de què serveix dir i repetir l’empatia i solidarització que senten pels afectats si després no fan l’esforç de recolzar-los?

Una altra moció molt interessant  és la que han presentat conjuntament els grups municipals MES, PODEM i PSOE en vers a la inversión per a la reforma del mercat municipal. Per suposat, el nostre company li ha donat suport ja que va ser el primer en presentar una carta on demanava algunes accions necessàries i urgents a la resta d’equip de Govern i la principal era, precisament, sobre el Mercat Municipal i la urgència de fer-hi la inversió que necessita per reformar-lo i actualitzar-lo; és per tots sabut la dedicació que té el regidor de Promoció Econòmica en el Mercat Municipal i la seva preocupació per la manca d’avanços, igual que recolza als comerciants i veïns de Jaume Torrens ho fa amb el Mercat Municipal i amb tot sector que ocupa aquesta àrea.

Avui ho deixarem aquí, la propera setmana anirem desgranant la resta de mocions i el que ha donat de sí el ple.

Seguim fent feina per a vosaltres.

Afíliat al nostre equip

Si t’agrada la política, sents interès per participar en ella, t’animem/convidem a unir-te a SENY I SENTIT, perquè aportis les teves idees i formis part del nostre projecte polític.

més info